Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 3 decembrie 2014, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii. O modificare importanta o reprezinta durata efectiva a concediului de odihna anual, fapt ce aduce bucurii angajatilor, dar da batai de cap angajatorilor.

In noua forma a Codului Muncii:

„(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.

(5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.”

Concluzionam – daca un angajat are concediu medical 11 luni intr-un an, iar in contractul individual de munca este stipulat ca are dreptul la 20 de zile de
concediu de odihna anual, dupa acele 11 luni de incapacitate de munca poate sa stea acasa in concediu de odihna 20 de zile. Oare mai are chef de munca?

Mai mult, “in cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.”

Pentru a intra in vigoare, modificarile aduse Codului Muncii trebuie promulgate de Presedintele Statului si publicate in Monitorul Oficial.