REGULAMENTUL INTERN

Regulamentul intern este un act juridic al angajatorului, elaborat cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, prin care se stabilesc o serie de reguli, in principal disciplinare si profesionale, aplicabile la locul de munca.

Notiunea folosita anterior actualului Cod al Muncii era aceea de Regulament de ordine interioara.
Regulamentul intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
b) Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca;
c) Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
d) Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor salariatilor;
e) Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) Reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Regulamentul intern este extrem de util in special in organizatiile in care nu exista Contracte Colective de Munca. Prevederile regulamentului intern se aplica tuturor angajatilor, indiferent de natura contractului, durata contractului, sau de functia detinuta.

Intocmirea regulamentului intern la nivelul fiecarei companii se realizeaza in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice.

Dincolo de obligatia legala a constituirii Regulamentului Intern, mai important de subliniat sunt beneficiile pe care un astfel de act normativ le aduce in organizatiile care inteleg sa il implementeze. Multi cred ca nu va fi decat o alta serie de norme si reglementari menite sa conditioneze si sa limiteze flexibilitatea. In fapt, Regulamentul Intern este un instrument puternic de clarificare organizationala, atat pentru salariati, cat si pentru management, in beneficiul ambelor parti. Scopul Regulamentului Intern este sa acopere acele segmente lasate libere de lege si sa stabileasca solutii si reguli de rezolvare a unor situatii altfel potential conflictuale. Cu cat este mai clar, cu atat este mai benefic.