ADMINISTRARE PERSONAL
Administrarea de personal obliga la cunoasterea, aplicarea si respectarea corecta a legislatiei in vigoare, iar echipa GHR este pregatita sa va ofere solutii si servicii pentru problemele de personal pe care le aveti.

Lista serviciilor oferite de GHR nu este limitata la cele prezentate mai jos, aceasta putand fi completata in functie de necesitatile fiecarui client in parte.

 • Redactarea si adaptarea contractelor individuale de munca in functie de solicitarile clientilor

 • Intocmirea/actualizarea dosarelor de personal

 • Redactarea actelor aditionale la contractele individuale de munca

 • Intocmirea documentatiei pentru modificarea/ incetarea/ suspendarea contractelor individuale de munca

 • Intocmirea adeverintelor de vechime

 • Programarea/monitorizarea periodica a analizelor de medicina muncii ale salariatilor

 • Intocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare

 • Acordarea de consultanta la intocmirea foilor de prezenta ale salariatilor

 • Intocmirea de rapoarte la solicitarea clientului

 • Acordarea de consultanta in toate problemele legate de legislatia muncii

 • Oferirea de suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului

PAYROLL
Luam povara salarizarii de pe umerii dumneavoastra pentru a va permite sa va concentrati pe alte aspecte ale afacerii. Suntem flexibili si receptivi, oferim confidentialitate si solutii accesibile.

Servicii payroll:

 • Preluarea si verificarea datelor primare: pontaje, concedii odihna, concedii medicale, bonusuri

 • Calculul salarial

 • Generarea statelor de plata, fluturasilor de salarii, notelor contabile

 • Generarea fisierelor de plata salarii in conturi bancare

 • Intocmirea si transmiterea la ANAF a declaratiei unice D112, D205

 • Intocmirea comenzii pentru tichete de masa si transmiterea acesteia catre beneficiari

 • Intocmirea adeverintelor de salariat (somaj, stagiu cotizare CAS, formulare banci, etc.)

 • Evidenta concediilor de odihna

 • Verificarea corectitudinii certificatelor medicale

 • Acordare consultanta in recuperarea banilor de la Casa de Sanatate

 • Asistenta operationala in problemele de salarizare

 • Intocmirea rapoartelor de salarizare

SERVICII REVISAL
Angajatorii pot externaliza serviciul de completare si transmitere a Registrului de evidenta a salariatilor catre un prestator de servicii, conform HG 500/2011.

Serviciul REVISAL include urmatoarele:

 • Inregistrarea in Registrul de evidenta a salariatilor a tuturor contractelor individuale de munca

 • Transmiterea in Registrul de evidenta a salariatilor a modificarilor/suspendarilor/incetarilor intervenite in cadrul raporturilor de munca, conform prevederilor legale

 • Eliberarea catre salariati a extraselor din Registrul General de Evidenta a Salariatilor

CONSULTANTA RESURSE UMANE
Valorificand cunostintele si experienta specialistilor in resurse umane de care dispunem, va oferim urmatoarele servicii de consultanta:

 • Asistenta in redactarea contractelor individuale de munca si a clauzelor specifice acestora

 • Efectuarea procedurii anterioare sanctionarii disciplinare

 • Elaborarea fiselor de post

 • Intocmirea Organigramei companiei

 • Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara

 • Intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate si inregistrarea acestuia

 • Asistenta privind legislatia muncii si cea fiscala

RECRUTARE
Serviciul de recrutare este furnizat pentru toate domeniile de activitate si pentru orice nivel de experienta. Prin abordarea noastra, echipa GHR reuseste sa indeplineasca dorintele clientilor, prezentandu-le candidatii potriviti in functie de nevoile fiecarei organizatii.

Etapele procesului de recrutare si selectie de personal :

 • Definirea profilului jobului vacant si a cerintelor specifice

 • Stabilirea strategiei de recrutare a potentialilor candidati

 • Recrutarea si evaluarea candidatilor potriviti

 • Recomandarea catre client a unei liste scurte de candidati

 • Programare interviuri directe cu viitorul angajator

 • Feedback interviuri si suport in procesul de negociere

 • Urmarirea integrarii candidatului

Salarizare - Avantajele outsourcing-ului!
AVANTAJELE OUTSOURCING-ULUI
 • Concentrarea pe principala activitate generatoare de profit a companiei

 • Reducerea costurilor de exploatare si obtinerea unei predictibilitati a acestora

 • Asigurarea unor servicii de calitate derulate de specialisti

 • Acces la niveluri de experienta. know-how si expertiza operationala superioara

 • Transferul responsabilitatii catre prestatorul de servicii