Alegerea unei forme de organizare pentru a desfăşura o afacere profitabilă este o problemă destul de des întâlnită pentru întreprinzătorii aflaţi la început de drum.

Pentru a vedea care formă de organizare este cea potrivită pentru afacerea dorită, trebuie trecute în revistă avantajele şi dezavantajele celor două forme cele mai întâlnite, persoana fizică autorizată (PFA) şi societatea cu răspundere limitată (SRL).  Costurile şi procedurile de înfiinţare, taxele şi impozitele aplicate fiecărei forme de organizare, limitarea răspunderii, declaraţiile şi alte documente pe care trebuie să le depună la Fisc, cerinţele şi condiţiile de natură contabilă, dar şi modalitatea cea mai lesne de lichidare şi dizolvare, toate acestea trebuie cântărite judicios înainte de a vedea ce forma juridică de organizare i se potriveşte şi îi convine cel mai mult întreprinzătorului.

Neîndoielnic, mai pot interveni şi alte aspecte de natură personală, cum ar fi disponibilităţile financiare, capacităţile manageriale, experienţa în afaceri, etc., dar acestea ţin de fiecare persoană în parte.

Înainte de abordarea propriu-zisă a avantajelor şi dezavantajele celor două forme de organizare, trebuie reţinută principala diferenţă dintre SRL şi PFA, aceasta fiind răspunderea proprietarului. În timp ce în cazul unui SRL răspunderea este limitată exclusiv la patrimoniul societăţii, PFA răspunde cu averea personală. În caz de insolvenţă, în cazul SRL creditorii vor fi îndestulaţi în limita patrimoniului firmei, dar în situaţia PFA răspunderea este maximă, incluzând bunuri din patrimoniul personal.

O altă diferenţă importantă şi determinantă pentru alegerea unei forme de organizare rezidă în aceea că cel ce înfiiţează PFA poate alege codul CAEN doar în cazul în care poate să-şi demonstreze pregătirea în acel domeniu, având nevoie de diplomă sau atestat justificator. În cazul înfiinţării unei SRL, practic nu există vreo limitare în alegerea obiectului de activitate.

Iată care sunt avantajele şi dezavantajele înfiinţării de PFA, respectiv SRL:

A. PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ – PFA

AVANTAJE PFA:

– înfiinţarea necesită mai puţin timp;

– costurile de înfiinţare sunt mai mici (în medie 300 lei);

– dosarul de înfiinţare cuprinde o documentaţie redusă;

– înfiinţatorul PFA poate beneficia de profitul firmei oricând;

– contabilitatea se ţine în partidă simplă, nefiind nevoie de contabil autorizat, putând fi realizată chiar de către întreprinzător; dacă totuşi se apelează la un contabil, costurile aferente sunt scăzute;

– se depun puţine declaraţii la ANAF;

– antreprenorii care aleg această formă juridică nu vor fi obligaţi să plătească impozit pe dividende la sfârşitul fiecarui an;

– există un registru de încasări şi plăţi care cuprinde şi plăţile în numerar şi cele prin bancă;

– impozitare asupra veniturilor estimate, regularizarea se face ulterior, pe baza sumelor efectiv încasate;

– PFA poate avea număr nelimitat de angajaţi care au acelaşi tratament juridic şi fiscal cu angajaţii de la orice altă societate;

– procedura de desfiinţare a PFA este mai simplă şi mai rapidă.

DEZAVANTAJE PFA:

– principalul dezavantaj, aşa cum am mai arătat, îl reprezintă răspunderea maximă a întreprinzătorului, inclusiv cu averea personală;

– la fel, am arătat că în cazul PFA este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat: diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională, etc;

– se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se doreşte autorizarea PFA-ului; asta înseamnă că nu în orice domeniu poţi funcţiona ca PFA;

–  contribuţiile pentru sănătate şi CAS se vor plăti şi în situaţia în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, iar în această situaţie stabilindu-se ca bază de calcul venitul minim pe economie; cu alte cuvinte nu poate interveni suspendarea activităţii, ca în cazul SRL;

– deoarece contabilitatea PFA-urilor se ţine în partidă simplă, înregistrarea veniturilor, respectiv decontarea cheltuielilor se va realiza mai greu;

– impozitul se realizează asupra venitului net, nu asupra profitului;

– participarea la licitaţii este anevoioasă fiindcă nu se pot calcula anumiţi indicatori necesari pentru câştigarea unei licitaţii (cifra de afaceri, nr de salariaţi, etc).

– o anumită percepţie greşită de imagine, potrivit căreia un partener de afaceri serios este constituit într-o societate comercială, nu ca PFA.

 

B. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ – SRL

AVANTAJE SRL:
– răspunderea asociatului unic sau a asociaţilor din societate este limitată la capitalul social depus;

– se pot alege orice şi oricâte obiecte de activitate, cu amendamentul că mai multe obiecte de activitate alese din CAEN presupun costuri mai mari, la înfiinţare;

– implicit nu este nevoie de nici un act doveditor pentru evidenţierea pregătirii în domeniul/domeniile alese;

– există posibilitatea de decontare a cheltuielilor şi de înregistrarea tuturor veniturilor, indiferent de sursa acestora numai în cazul în care acestea s-au întâmplat pentru bunul mers al fimei;

– se plăteşte un impozit pe profit, şi nu pe venit cum e la PFA;

– SRL poate participa la licitaţii, după acumularea unei vechimi, indiferent de natura acestora, publice sau private;

– începând cu data de 1 februarie 2013 toate firmele care realizează venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numărul de salariaţi, plăteasc un impozit de doar 3% pe venituri (care-l înlocuieşte pe cel de 16% profit).

– în cazul tinerilor până în 35 de ani, aceştia pot beneficia de programul de înfiinţare a firmelor de tip SRL-D care prevede mai multe facilităţi fiscale şi poate fi accesat programul guvernamental care oferă până la 10.000 de euro sprijin nerambursabil.

DEZAVANTAJE SRL:

– înfiinţarea durează şi costă mai mult;

– totodată, presupune o documentaţie diversă;

– la înfiinţare trebuie un capital social iniţial;

– contabilitatea se ţine în partidă dublă, necesită semnătura şi ştampila unui expert contabil;

– pentru a beneficia de banii firmei, trebuie aştepată trecerea exerciţiului financiar şi împărţirea profitului sub formă de dividente (la care se scade şi impozitul pe dividende);

– la sfârşit de exerciţiu financiar, asociaţii trebuie să plătească încă 16% impozit pe dividendele pe care le primesc;

– lichidarea şi dizolvarea în cazul unei SRL durează foarte mult, în cadrul unei proceduri destul de complexe.

C. ASPECTE FISCALE ALE CELOR DOUĂ FORME DE ORGANIZARE JURIDICĂ, CATEGORII DE TAXE

Taxe şi impozite PFA Impozite SRL
16% pe venitul net realizat 16% pe profit
5,5% din venitul brut – contribuţia la sănătate 16% pe dividende, la distribuire
31,3% din venitul lunar asigurat 3% pe venit  16% pe profit (microîntreprindere)

În situaţia în care SRL sau PFA are angajaţi, iată contribuţiile datorate ca angajator (din venitul brut al angajaţilor):

Pensie: 20,8% (pentru condiţii normale de muncă);

Sănătate: 5,2%;

Concedii şi indemnizaţii: 0,85%;

Şomaj: 0,5%;

Accidente de muncă şi boli profesionale: 0,15% – 0,85%;

Fond garantare plata creanţelor salariale: 0,25% din fondul de salarii.

 

Sursa: ZF